ΗΔΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΘΝΗΣΚΕΙΝ

ΗΔΥ ΚΑΙ ΕΝΔΟΞΟΝ ΤΟ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΘΝΗΣΚΕΙΝ

ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΙΚΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 286 Μ.Τ.Π. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ